سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حدیث تکان دهنده!

امیرالمومنین علی "ع" :

من نام عن نصره ولیه انتبه بوطاه عدوه.


کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد مال دشمنش بیدار می شود.

غررالحکم422[ یکشنبه 92/7/14 ] [ 4:34 عصر ] [ عقل نوشته های یک دانشجو ]

نظر