سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ماه رجب و دل من!

ماه رجب.دعای ماه رجب.ماه شعبان.دعای ماه شعبان.ماه رمضان.اعتکاف. اعمال اعتکاف.مناجات.دعا.عشق بازی با خدا.الهی.معنویت.روح.آرامش.مسجد.امیرالمومنین.امام علی.میلاد امام علی.ولایت علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابیگل رز.یک شاخه گل رز.گلدان پر از گل.زیباترین گلهای دنیا.مهرو تسبیح

چقدر دلم برای «یا من ارجوه ...» تنگ شده بود...خیلی وقت ها ناخودآگاه بعد از نماز می خواندمش با اینکه ماه رجب نبود.
ماه رجب را دوست دارم چون احساس می کنم با آمدنش خیلی به رمضان نزدیک می شوم...

رجب و شعبان پله های رسیدن به رمضان اند و به گمانم اگر در این دو ماه خلوت نکنی و سحر نداشته باشی، رمضان به این راحتی ها راهت نمی دهند.

چقدر دنیای امروز و سرگرمی هایش دورمان کرده اند از آسایش واقعی...

دلم بدجوری زنگار گرفته و باز نمی شود...اکسیر محبت علی می خواهد و اعتکافی در مسجد جامع شهر...
خدا کند توفیق اعتکاف را خدا نصیبمان کند.

ماه رجب.دعای ماه رجب.ماه شعبان.دعای ماه شعبان.ماه رمضان.اعتکاف. اعمال اعتکاف.مناجات.دعا.عشق بازی با خدا.الهی.معنویت.روح.آرامش.مسجد.امیرالمومنین.امام علی.میلاد امام علی.ولایت علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی

اسلام به جز از حب علی پایه ندارد         قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد
گفتم بروم سایه ی لطفش بنشینم      دیدم که علی نور بود ، سایه ندارد

***
تمام لذت عمرم همین است            که مولایم امیرالمؤمنین است

ماه رجب.دعای ماه رجب.ماه شعبان.دعای ماه شعبان.ماه رمضان.اعتکاف. اعمال اعتکاف.مناجات.دعا.عشق بازی با خدا.الهی.معنویت.روح.آرامش.مسجد.امیرالمومنین.امام علی.میلاد امام علی.ولایت علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی[ چهارشنبه 90/3/18 ] [ 12:58 عصر ] [ عقل نوشته های یک دانشجو ]

نظر

::